23/02/19 - 17:34 PM


สถิติทั่วไป - BrookDaven

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
53 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
9 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
8 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 3 posts (33%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 1 posts (11%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 1 posts (11%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 0 posts (0%)
  7
 • 0 posts (0%)
  8
 • 1 posts (11%)
  9
 • 1 posts (11%)
  10
 • 0 posts (0%)
  11
 • 0 posts (0%)
  12
 • 1 posts (11%)
  13
 • 0 posts (0%)
  14
 • 0 posts (0%)
  15
 • 1 posts (11%)
  16
 • 0 posts (0%)
  17
 • 0 posts (0%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 0 posts (0%)
  20
 • 0 posts (0%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง
2 posts of the member's 9 posts (22.22%)
2
ศิลปะ หัตถกรรม ของที่ระลึก
2 posts of the member's 9 posts (22.22%)
2
กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ
1 posts of the member's 9 posts (11.11%)
1
การศึกษา
1 posts of the member's 9 posts (11.11%)
1
ธุรกิจ งาน
1 posts of the member's 9 posts (11.11%)
1
เฟอร์นิเจอร์
1 posts of the member's 9 posts (11.11%)
1
อุตสาหกรรม เครื่องจักร
1 posts of the member's 9 posts (11.11%)
1

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

ศิลปะ หัตถกรรม ของที่ระลึก
2 posts of the board's 152 posts (1.32%)
1.32%
ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง
2 posts of the board's 187 posts (1.07%)
1.07%
อุตสาหกรรม เครื่องจักร
1 posts of the board's 180 posts (0.56%)
0.56%
กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ
1 posts of the board's 219 posts (0.46%)
0.46%
ธุรกิจ งาน
1 posts of the board's 222 posts (0.45%)
0.45%
เฟอร์นิเจอร์
1 posts of the board's 281 posts (0.36%)
0.36%
การศึกษา
1 posts of the board's 614 posts (0.16%)
0.16%