24/04/19 - 06:58 AM


สถิติทั่วไป - BrookDaven

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
53 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
9 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
8 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 3 posts (33%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 1 posts (11%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 1 posts (11%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 0 posts (0%)
  7
 • 0 posts (0%)
  8
 • 1 posts (11%)
  9
 • 1 posts (11%)
  10
 • 0 posts (0%)
  11
 • 0 posts (0%)
  12
 • 1 posts (11%)
  13
 • 0 posts (0%)
  14
 • 0 posts (0%)
  15
 • 1 posts (11%)
  16
 • 0 posts (0%)
  17
 • 0 posts (0%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 0 posts (0%)
  20
 • 0 posts (0%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

ศิลปะ หัตถกรรม ของที่ระลึก
2 posts of the member's 9 posts (22.22%)
2
ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง
2 posts of the member's 9 posts (22.22%)
2
เฟอร์นิเจอร์
1 posts of the member's 9 posts (11.11%)
1
อุตสาหกรรม เครื่องจักร
1 posts of the member's 9 posts (11.11%)
1
กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ
1 posts of the member's 9 posts (11.11%)
1
การศึกษา
1 posts of the member's 9 posts (11.11%)
1
ธุรกิจ งาน
1 posts of the member's 9 posts (11.11%)
1

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

ศิลปะ หัตถกรรม ของที่ระลึก
2 posts of the board's 155 posts (1.29%)
1.29%
ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง
2 posts of the board's 193 posts (1.04%)
1.04%
อุตสาหกรรม เครื่องจักร
1 posts of the board's 215 posts (0.47%)
0.47%
กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ
1 posts of the board's 223 posts (0.45%)
0.45%
ธุรกิจ งาน
1 posts of the board's 252 posts (0.40%)
0.40%
เฟอร์นิเจอร์
1 posts of the board's 311 posts (0.32%)
0.32%
การศึกษา
1 posts of the board's 629 posts (0.16%)
0.16%